CK Banská Bystrica will ride on Merida Reacto DA Limited

Home
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Prispejte svojimi daňami na cyklistiku v regióne

Ako každoročne, aj tento rok, máte všetci možnosť pomôcť cyklistike v regióne. Nestojí to nič, len máličko času na vypísanie tlačiva na poukázanie časti Vašich daní na dobrú vec, cyklistiku.  CK Banská Bystrica použije každý rok získané prostriedky na organizáciu cyklistických podujatí v regióne, a tým dokáže zvýšiť ich úroveň.

Ide predovšetkým o preteky Merida Road Cup - preteky do vrchu Šachtička, či Regionálnu cyklistickú ligu.  

Nižšie uvádzame pokyny, ako zaslať 2% z Vašich daní. ĎAKUJEME!

ZAMESTNANCI

- 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

POZOR, AK STE NEDOSTALI AUTOMATICKY, TREBA O TO ZAMESTNÁVATEĽA POŽIADAŤ, MÁTE NA TO NÁROK (vzor potvrdenia)

- 30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) – zasiela sa na Daňový úrad v mieste trvalého bydliska spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdržia od svojho zamestnávateľa.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

FYZICKÉ OSOBY

- 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov) (týka sa to tých, čo si samostatne podávajú daňové priznanie a ŽIVNOSTNIKOV, vtedy do kolónky prijímateľa 2% dane je potrebné uviesť:

Cyklistický klub Banská Bystrica, Komenského 12c, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35999489, do kolónky rok 2018!!!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

- 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2019.

Údaje potrebné uviesť v daňovom priznaní:

IČO: 35999489

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): CYKLISTICKÝ KLUB BANSKÁ BYSTRICA

Sídlo: KOMENSKÉHO 12c, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Thoroughtful analysis of optimal position on the bike provided by BG FIT technology, by BIKEPRO BANKÁ BYSTRICA.
Banner

Copyright © ckbb.sk 2024 - pre CK BB vytvorilo BikePro

Template by Templates for Joomla.